środa, 25 maja 2016

Stawianie ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Konstrukcja plot PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot z plastyku na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ploty PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz